Σχετικά με την εταιρεία μας.

Ποιά είναι η ειδίκευση μας.

Η Special Coatings Projects – Varapid Ltd ειδικεύεται στις συμβουλευτικές υπηρεσίες, την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση παθητικών έργων πυροπροστασίας, κυρίως στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου καθώς και στον τομέα των βιομηχανικών και εμπορικών κτιρίων.

Πως συμβαίνουν τα ατυχήματα;

Από απλό ανθρώπινο λάθος και από τις πιο απίθανες αιτίες, ακόμα και από πάγο (Valero, Texas, USA 16.2.2007). Παρακολουθήστε το βίντεο εδώ.

Τι μπορούμε να σας προσφέρουμε.

ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΟ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ & FOLLOW UP SERVICE

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ;

PFP είναι η προστασία των μεταλλικού σκελετού. Εμποδίζει την διέλευση θερμότητας και την άνοδο θερμοκρασίας για περιορισμένο και συγκεκριμένο χρόνο.

Γιατί η Παθητική Πυροπροστασία είναι απαραίτητη;
Γιατί προστατεύει το προσωπικό κατά την διάρκεια της φωτιάς και διαφυγής και τον εξοπλισμό μέσα από την προστασία της δομικής αντοχής της μεταλλικής κατασκευής.

Τι είναι η Φωτιά Υδρογονανθράκων;
Η θερμοκρασία που παράγεται φτάνει σε 1000 0C μέσα σε 10 λεπτά από την εκδήλωση της και η θερμική ροή περίπου στα 150 KW /m2.
Χώροι: Διυλιστήρια, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, βιομηχανίες χημικών, πλατφόρμες εξόρυξης (off-shore).

Διακρίνεται σε:
Pool fire: Εύφλεκτο υγρό διαρρέει από δεξαμενή ή σωλήνα και μετά φλέγεται
Jet fire: Aνάφλεξη μετά από διαρροή εύφλεκτου αερίου σε συμπίεση (ίδια αύξηση θερμοκρασίας – διπλή παροχή θερμότητας σε σχέση με pool).

Μετά το ατύχημα του Piper Alpha Platform το 1988, η παθητική πυροπροστασία έγινε ο κανόνας στις εγκαταστάσεις . Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τρόποι παθητικής πυροπροστασίας ενάντια σε φωτιά υδρογονανθράκων;

Cementitious: Τσιμεντοειδή υλικά, βασισμένα σε τσιμέντο Portland με πρόσθετα
Intumescent coatings: Πυράντοχες εποξιδικές βαφές

Η επιλογή μας:
Το τσιμεντοειδές με βερμικουλίτη Promat Fendolite II (cementitious plus vermiculite)

Πλεονεκτήματα:
– Τα εποξιδικά (σε κατάσταση φωτιάς) εκλύουν καπνούς από κυανιούχο οξύ, με μοιραία αποτελέσματα στο αναπνευστικό σύστημα
– Τα εποξιδικά διογκώνονται σε κατάσταση φωτιάς γύρω από τον μεταλλικό σκελετό. Με τον ψεκασμό από τους πυροσβέστες με νερό, απομακρύνονται από το μέταλλο. Tο Fendolite II απορροφά το νερό (παραμένει στην θέση του) συνεχίζει να λειτουργεί για τον σκοπό που σχεδιάστηκε
– Σε πραγματική γεγονότα όπου καταγράφηκε η απόδοσή του, ήταν καλύτερη από το αναμενόμενο
– Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επισκευή και πυροπροστασία τσιμεντένιων επιφανειών

Εφαρμογές από Special Coatings Projects Ltd:
Πάνω από 17.000 m2 έχουν εφαρμοστεί με απόλυτη επιτυχία.

Για καλύτερη κατανόηση, παρακολουθήστε τα βίντεο:
Video 1 / Video 2

Πυροπροστασία σήραγγας

Η κατασκευή από σκυρόδεμα δεν διαθέτει αντίσταση σε φωτιά. Η εμπειρία σε σήραγγες αποδεικνύει το αντίθετο. Η γρήγορη άνοδος της θερμοκρασίας μετατρέπει την υγρασία του σκυροδέματος σε ατμό. Η πίεση του ατμού προκαλεί μείωση αντοχής και αποκόλληση του σκυροδέματος.

Η προστασία του σκυροδέματος στις σήραγγες είναι απαραίτητη για λόγους:
– Πρόληψης και ασφάλειας των επιβατών
– Μείωση των συνεπειών στην κατασκευή – κόστους επισκευών
Σε συνεργασία με τον συνεργάτη/προμηθευτή μπορούμε αν προσφέρουμε
– Πλήρη μελέτη και σύστημα προστασίας, με βάση τις προδιαγραφές και συνθήκες κάθε κατασκευής
– Προμήθεια υλικών, τοποθέτηση και πιστοποίηση εργασιών από Ανεξάρτητη Αρχή

Για περισσότερες πληροφορίες:
Promat Tunnel brochure / Information Sheet 1 / Information Sheet 2

Για καλύτερη κατανόηση, παρακολουθήστε τα βίντεο:
Video 1 / Video 2

Τι είναι η Κυτταρική Φωτιά:

Αφορά υλικά όπως πλαστικά, ξύλο, χαρτί , υφάσματα με σχετικά αργή άνοδος θερμοκρασίας μέχρι 950 °C.

Τρόποι παθητικής προστασίας:
 – Πυράντοχη Βαφή Νέας Τεχνολογίας – Γρήγορο στέγνωμα  σε χαμηλές θερμοκρασίες – Προστασία από Οξείδωση σε περιβάλλον C5. Είμαστε από τους επιλεγμένους διανομείς / εφαρμοστές της νέας τεχνολογίας intruecent

– Πυράντοχες βαφές νερού

– Για εσωτερικές επιφάνειες 

– Πυράντοχες βαφές δυαλύτου – για εξωτερικές επιφάνειες 

– Τσιμεντοειδή: για μη εμφανείς περιοχές – βιομηχανικά κτίρια (για χρόνους άνω των 60 λεπτών)

Για καλύτερη κατανόηση, παρακολουθήστε το βίντεο:

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Fire Stops

Τα σύγχρονα κτίρια έχουν ένα πλήθος καλωδιώσεων και σωληνώσεων, κάθετα και οριζόντια . Από αυτά προκύπτουν αντίστοιχα ένα πλήθος διόδων και κενών. Σε περίπτωση φωτιάς, αυτά είναι πιθανοί δίοδοι για φωτιά και τοξικό καπνό , δηλαδή κίνδυνο για γρήγορη και ανεξέλεγκτη εξάπλωση της φωτιάς και απειλή για τους παρευρισκόμενους.

Πυροφραγμοί

Οι πυροφραγμοί εξασφαλίζουν την ύπαρξη των προβλεπόμενων από την μελέτη πυροδιαμερισμάτων για την ασφαλή εκκένωση των ανθρώπων και την ελαχιστοποίηση της ζημιάς σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Οι πυροφραγμοί κατασκευάζονται:
α) Στα σημεία διόδου καλωδίων/σωληνώσεων από χώρο σε χώρο ή κατά μήκος των οδεύσεων τους.
β) Σε οποιασδήποτε μορφής και προορισμού ανοίγματα σε τοίχους ή δάπεδα μεταξύ των χώρων.
γ) Σε θέσεις αλλαγής διεύθυνσης καλωδιώσεων ή αναχωρήσεων διακλαδώσεων.
δ) Στις εισόδους καλωδίων σε πίνακες, τράπεζες εργασίας, συσκευές,
μηχανήματα κλπ.

Τα τελευταία έργα μας:

ACS Hub (Πέτρου Ράλλη, Αθήνα)
Brown Hotel (Πλατεία Ομόνοιας, Αθήνα)
Nikko hotel Crete, Άγιος Νικόλαος, Κρήτη
Kerkira Louis Blue Hotel, Alepou, Κέρκυρα
Megaplast New Industrial Plant, Οινόφυτα Βοιωτίας

Τα πιο πρόσφατα έργα μας.

Project Α - Nicosia Rehabilitation Center

120 λεπτά παθητική πυροπροστασία.

Project B - Καζίνο Cybarco, Λευκωσία

120 λεπτά παθητική πυροπροστασία.

Project C - Νοσοκομείο, Λάρνακα

120 λεπτά παθητική πυροπροστασία.

Project D - Φυσιοθεραπευτικό κέντρο Materia, Λευκωσία

120 λεπτά παθητική πυροπροστασία.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας.

Διεύθυνση & Τηλέφωνο
Emails

info@specialcoatingsprojects.com
varapid@gmail.com

Φόρμα επικοινωνίας